Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pozwoleń wodnoprawnych.