Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zawiadamiamy, że w dniu 09.04.2020 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Parchowo, w imieniu której działa pełnomocnik Paweł Ulatowski postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 383/2, 367/52, 367/53 i 367/54 we Frydrychowie obręb Parchowo.