Obwieszczenie Wójta Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 08.03.2021 roku na wniosek ENERGA Operator S.A. Oddział Koszalin, została wydana decyzja zmieniająca decyzję nr GKPiI-I.6733.14.2019 z dnia 27.12.2019 roku ustalająca lokalizację inwestycji.