Odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok

Wójt Gminy Parchowo informuje, iż w wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został nowy Wykonawca usługi odbioru odpadów komunalnych na 2020 r. Mieszkańców obsługiwać będzie Stanisław Staubach Usługi Transportowe, ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla, tel. 59 823 18 60.