Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

Informuje się, że Wójt Gminy Parchowo wydał zarządzenie Nr.6.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Parchowo w 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 21.02.2019 r. Wójta Gminy Parchowo w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Parchowo w 2019 r.

Do pobrania: