Ogłoszenie o możliwości zakupu drewna

Gmina Parchowo informuje o możliwości zakupu drewna – dłużyca użytkowa (klasa C) w ilości 9,28 m3 – pozyskanego z terenów stanowiących mienie komunalne Gminy Parchowo.

Powyższe drewno jest składowane przy ul. Strażackiej w Parchowie.

Zapraszamy zainteresowanych nabyciem drewna do złożenia ofert na jego zakup.

Oferty można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Parchowie ul. Krótka 2, pokój interesanta lub elektronicznie na adres: gmina@parchowo.pl w terminie do 14 kwietnia 2023 roku do godz. 10oo.

Minimalna cena nie powinna być niższa od cen ustalonych w cenniku detalicznym, obowiązującym na terenie Nadleśnictwa Lipusz https://lipusz.gdansk.lasy.gov.pl/documents/17273901/44847706/zarz+3_23.pdf/e0fb4479-d365-8981-e9b4-c5aa8d36e64a

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023 roku do godz. 1015 w Sali Obrad II piętro.

Oferta winna zawierać dane adresowe, kontaktowe wnioskodawcy oraz oferowaną cenę zakupu całości drewna. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony aktualny podatek VAT (23%).

W przedmiotowej sprawie można kontaktować się z pracownikami UG Parchowo tj. Tomaszem Golba, pokój nr 26, tel. 59 821 48 32 lub Zbigniewem Wałdowskim,  pokój nr 25, tel. 59 821 48 21 w godzinach: – poniedziałki 8oo-15oo, wtorek-piątek 715-1415.