OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW PARCHOWSKIEJ RADY SENIORÓW

Wójt Gminy Parchowo ogłasza nabór kandydatów na członków Parchowskiej Rady Seniorów.
Do kandydowania na członków Rady Seniorów zapraszamy aktywnych Seniorów, którzy zechcą reprezentować potrzeby i interesy osób starszych mieszkających na terenie gminy Parchowo.