Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sylczno