Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie Nr 12.2019 Wójta Gminy Parchowo z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Parchowo z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i powierzenie wykonywania zadania publicznego Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku