Ogłoszenie w sprawie rozbiórki

Informuję, że Gmina Parchowo posiada do rozbiórki budynek gospodarczy, położony na terenie działki nr 62/4 w Chośnicy 7 (w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej).

Wymiary budynku: długość 14,5m, szerokość 5,7m. Ściany budynku wykonane są z cegły ceramicznej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty płytami azbestowo-cementowymi. Strop drewniany, fundamenty powyżej poziomu terenu z kamienia naturalnego, drzwi i wrota drewniane.

Gmina Parchowo we własnym zakresie, na swój koszt dokona demontażu oraz transportu pokrycia dachowego. Pozostałe prace rozbiórkowe, w tym uporządkowanie terenu należy do wykonawcy rozbiórki.

Rozbiórki należy dokonać w terminie do 30.12.2021 roku.

Pozyskane z tytułu rozbiórki materiały budowlane zostaną przekazane wykonawcy rozbiórki. Wartość materiałów przekracza koszty rozbiórki. Ze względu na powyższe ustalony wykonawca będzie zobowiązany do wpłaty na rzecz Gminy Parchowo zaproponowanej należności pieniężnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych rozbiórką budynku do składania pisemnych ofert w terminie do dnia 16 listopada 2021 roku do godziny 12oo. Oferty można składać w Urzędzie Gminy Parchowo pokój nr 28 w dni robocze tj. poniedziałki 8oo-16oo, wtorek – piątek 715-1515, lub drogą elektroniczną na adres: gmina@parchowo.pl

Oferta powinna być oznakowana „Oferta na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego w Chośnicy”. Winna ona zawierać nazwę wykonawcy wraz z jego adresem i kontaktem telefonicznym, zaoferowaną kwotę zapłaty z tytułu pozyskanych materiałów oraz termin wykonania prac rozbiórkowych.

Nadmieniam, że budynek można oglądać codziennie, gdyż jest on dostępny dla osób zainteresowanych rozbiórką.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, pokój nr 25. Osoba do kontaktów: Zbigniew Wałdowski, tel. 59 821 48 00, 59 821 48 21.