Ostrzeżenie meteorologiczne

Powiększ obraz

Zjawisko/Stopień zagrożenia: gęsta mgła/1

Obszar:  województwo pomorskie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 2.03.2021 do godz. 9:00 dnia 3.03.2021

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami do 100 m.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni