Ostrzeżenie meteorologiczne

Powiększ obraz

Zjawisko/Stopień zagrożenia: przymrozki/1

Obszar:  województwo pomorskie

Ważność: 02:00 dnia 21.04.2021 do godz. 06:00 dnia 21.04.2021

Przebieg: Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni