Ostrzeżenie meteorologiczne

Powiększ obrazUwaga śnieg

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar:  powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, słupski
Ważność: od godz. 09:02 dnia 03.12.2021 r. do godz. 21:00 dnia 03.12.2021 r.

Przebieg: Występują i prognozowane są dalsze opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdańsku