OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ nr 5/2022

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego,
dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa lubelskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom
wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji
hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest
dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej:
https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.