„Poznaj Polskę”

Informujemy, że pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Parchowo zostało podpisane porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

W ramach wsparcia finansowego otrzymaliśmy środki na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 7.999 zł.  Ze środków otrzymanego dofinansowania sfinansowano dwie wycieczki:

– dla uczniów klas I – III szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli na kwotę 3020 zł (Centrum Nauki Experyment Gdynia, Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica” Gdynia)

– dla uczniów  IV – VIII szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli na kwotę 4.979 zł  (Muzeum marynarki Wojennej w Gdyni, ORP „Dar Pomorza”).

Całkowity koszt zadania, to 9.999 zł., dofinansowane zostało przyznane w wys. 7.999 zł., czyli w 80%, pozostałe 20%, czyli 2.000 zł. stanowi wkład własny Gminy Parchowo.