Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Zjawisko/Stopień: Silny wiatr/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 13.10.2020 do godz. 7.30 dnia 14.10.2020

Przebieg: W nocy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50km/h w porywach do 85 km/h.

Zjawisko/Stopień: Intensywne opady deszczu/1, Silny wiatr/1, Gęsta mgła/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 14.10.2020 do godz. 7.30 dnia 15.10.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego wschodu. W nocy prognozuje się wystąpienie na przeważającym obszarze mgły, ograniczającej widzialność do 100 m.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW –Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni