Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Powiększ obraz

Zjawisko/Stopień: oblodzenie/1

Ważność: od godz. 7.30 dnia 25.12.2020 do godz. 7.30 dnia 26.12.2020

Przebieg: prognozuje się lokalny spadek temperatury powietrza poniżej 0ºC powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1ºC do 1ºC , przy gruncie od -2ºC do 0ºC

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW –Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni