Projekty unijne

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo.

Wysokość kosztów inwestycji Gminy Parchowo wynosi 2 434 331,37 zł, w tym:
dofinansowanie ze środków RPO: 1 992 215,54 zł, wkład własny: 351 567,45 zł.

Gmina Parchowo wraz z gminami: Tuchomie (jako lider) Czarna Dąbrówka, Studzienice realizuje partnerski projekt pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo”.


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania nr RPPM.10.02.01-IZ.00-22-002/16.

Cele projektu
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Dodatkowymi celami jest także zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Osiągnięcie powyższych celów może nastąpić poprzez realizację kompleksowych działań termomodernizacyjnych.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację 22 budynków użyteczności publicznej z obszaru gmin Tuchomie, Studzienice, Czarna Dąbrówka i Parchowo.

W obszarach realizacji projektu określono następujące cele pośrednie:
1.      Modernizacja systemu grzewczego
2.      Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.      Ocieplenie ścian, stropów, dachów, stropodachów
4.      Ograniczenie strat ciepła

Efekty projektu: zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię w 22 budynkach użyteczności publicznej.

Gmina Parchowo – termomodernizowane budynki :
ZS Parchowo, ZS Nakla, OSP Parchowo
W wyniku projektu zmniejszą się koszty utrzymania obiektów, poprawi się estetyka miejscowości, komfort korzystania z obiektów.

W budynku Zespołu Szkół w Parchowie prace będą obejmowały min. wymianę drzwi wejściowych, wymianę okien na sali gimnastycznej, docieplenie ścian zewnętrznych szkoły i sali gimnastycznej oraz dachu, wymianę oświetlenia, modernizacja C.O. polegająca na wymianie grzejników i rur.

W budynku Zespołu Szkół w Nakli prace będą obejmowały min. wymianę stolarki okiennej w łączniku pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną, docieplenie ścian zewnętrznych szkoły, docieplenie dachu  sali gimnastycznej  i łącznika, wymianę instalacji  C.O. wraz z kotłem  i grzejnikami, wymianie drzwi.

W budynku remizy strażackiej prace będą obejmowały min. wymianę stolarki  okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę instalacji C.O. wraz z kotłem.

Gmina Tuchomie – termomodernizowane budynki: 
OSP Nowe Huty, OSP Piaszno, OSP Trzebiatkowa, OSP Tuchomie, OSP Kramarzyny, ŚW Modrzejewo, ŚW Masłowice Trzebiatkowskie, OSP i ŚW Tągowie, ZSPiG Kramarzyny, sala gimn. ZS Tuchomie

Gmina Studzienice – termomodernizowane budynki:  
ZS Półczno, Przedszkole Ugoszcz, ZS mała szkoła z salą gimn. Studzienice, ZS duża szkoła Studzienice, ZS Ugoszcz, WDK Ugoszcz

Gmina Czarna Dąbrówka – termomodernizowane budynki :
SW Nożyno, ZS Nożyno, OSP Rokity