Przewodnik dla cudzoziemców

Szanowni Państwo,
w związku z realizowanym w roku ubiegłym projektem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Trzy kroki do integracji na Pomorzu”, w załączeniu do pobrania materiały opracowane przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Wśród nich znajduje się Przewodnik dla cudzoziemców (w języku ukraińskim, rosyjskim i białoruskim) zawierający podstawowe informacje nt. meldunków, opieki zdrowotnej, edukacji, systemu podatkowego, bezpieczeństwa publicznego oraz możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych.