Realizacja zadania

Powiększ obrazWojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Parchowo w dniu 31.08.2020 r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Parchowo -Edycja 2019”.

Zrealizowane zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z trzydziestu siedmiu nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Parchowo.                 

W ramach inwestycji z terenu gminy Parchowo usunięto łącznie 103,560 Mg wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane, ciesielsko- dekarskie Rafał Richert z siedzibą w Borucinie 4 i, 83-323 Borucino, która została wyłoniona na podstawie zapytania ofertowego. Umowę 58/2020 na realizację przedmiotowego zadania z wykonawcą podpisano dnia 16.06.2020 r.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-55.S/658/2020/AZBEST – 2019 z dnia 11 lutego 2020r., finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie dotacji w kwocie 39.759,00 zł, w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”

Całkowity koszt zadania wynosi 66.296,02zł ( w tym vat 8%).

Koszt kwalifikowany 37.650,00 zł

Pozostałe koszty w wysokości 28.646,02 zł stanowią środki finansowe budżetu gminy Parchowo.

www.wfos.gdansk.pl