Realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

Informuje się, że Wójt Gminy Parchowo wydał zarządzenie Nr 15.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Parchowo w 2021 r.