REMONT ZABYTKOWEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOŚNICA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

REMONT ZABYTKOWEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOŚNICA

W dniu 21.03.2019 r. w Parchowie podpisano umowę z wykonawcą przedsięwzięcia pn.: „Remont zabytkowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chośnica” – właścicielem firmy Usługi Montażowo-Serwisowe z siedzibą w Żukówku, panem Marcinem Wirkusem na kwotę 285 365,08 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin wykonania przedmiotu umowy przewiduje się do 25.10.2019 r.