REMONT ZABYTKOWEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOŚNICA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

REMONT ZABYTKOWEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOŚNICA

Zakończono realizację przedsięwzięcia, którego przedmiotem był „Remont zabytkowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chośnica”.

Przypominamy, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim  a Gminą Parchowo została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, dzięki której Gmina Parchowo uzyskała dofinansowanie w wysokości 190.890,00zł, co stanowiło 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku realizacji inwestycji wykonano m.in.: rozbiórkę ścianek działowych w „dużej sali” świetlicy, rozebrano drewniane i wykonano nowe ścianki, wykonano nową klatkę schodową, wykonano ścianki działowe w węźle sanitarnym,  zamurowano oraz przesunięto otwory drzwiowe, wymieniono stolarkę drzwiową wraz z futrynami, wymieniono pozostałe stare okna, wymieniono nawierzchnię i podkłady podłóg, obłożono istniejące ściany płytami G-K, wymalowano ściany i sufity, położono płytki glazurowane i terakotę w węźle sanitarnym oraz rozdzielni, wyposażono węzeł sanitarny oraz rozdzielnię cateringu; obłożono schody oraz podest wejściowy płytkami antypoślizgowymi, wymieniono poszycie dachu, wymieniono instalację wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i elektryczną, wymieniono kocioł instalacji c.o. wraz z zasobnikiem cwu, wymieniono grzejniki, wykonano izolację stropu nad parteru, wymieniono kominy.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego była firma Usługi Montażowo-Serwisowe z siedzibą w Żukówku, której właścicielem jest pan Marcin Wirkus.