Ruszył Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim

Powiększ obraz

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 22 czerwca 2018 do godz. 24.00.

Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. Łączna pula przeznaczona na granty w 2018 roku wynosi: 59 000 zł.

W bieżącym konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W związku ze Stuleciem odzyskania Niepodległości przez Polskę, w 2018 roku mogą otrzymać wsparcie projekty, które dotyczą tej tematyki.

 

Terminy Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach programu Działaj Lokalnie X

19.05 – 22.06.2018 r.- składanie wniosków poprzez Generator

23.06.2018 r. – ocena formalna

25-29.2018 r.  – ocena merytoryczna

30.06.2018  – ogłoszenie wyników

Realizacja projektów: 01.07.2018 do 31.12.2018 r.

 

W dniach od 21 maja 2018 r. do końca okresu składania wniosków odbędą się spotkania informacyjne. Zapraszamy do konsultacji.

Kontakt: Koordynator Programu „Działaj Lokalnie”: Anita Radtke

Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

Ul. Podzamcze 34 ,77-100 Bytów , tel. 59 721 24 77

http://fundacjaparasol.org/dzialaj-lokalnie/ , e-mail: biuro@fundacjaparasol.org

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.