Sposób płacenia za odbiór odpadów komunalnych

Sposób płacenia za odbiór odpadów komunalnych:

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy (pn.  8:00 – 14:00, wt. – pt. 8:00-13:00), bądź na rachunek bankowy: 18 9321 0001 0007 3495 2000 0030 z tytułu „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc (…)/Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok (…)”.

Dane zleceniodawcy przelewu powinny być zgodne z danymi osoby, która złożyła deklarację. System nie przewiduje wystawiania żadnych faktur, nakazów bądź decyzji wysyłanych bezpośrednio do użytkowników. Opłatę należy uiszczać w wysokości określonej przez siebie w deklaracji.

 

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania w terminach:

  • do 20 marca, za miesiące styczeń, luty, marzec,
  • do 20 czerwca, za miesiące kwiecień, maj, czerwiec,
  • do 20 września, za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień,
  • do 20 grudnia, za miesiące październik, listopad, grudzień.

 

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok  od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele  rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, uiszcza się bez wezwania do 20 września danego roku.

 

W przypadku gdy w danym roku obowiązek uiszczenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstanie po ww. terminie płatności, opłata winna być uiszczona bez wezwania do 31 grudnia danego roku.

 

Dodatkowe informacje z zakresu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie www.parchowo.pl oraz pod numerem telefonu (0 59) 821 48 07.