Spotkanie kadry kierowniczej

W dniach 23 – 25 lutego 2018 roku w gminie Friesack gościła 4–osobowa delegacja strażaków z  Parchowa. Opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pojechali do Friesack, aby ustalić szczegóły organizacji obozu strażackiego dla młodzieży z Parchowa.

Strażacy z Niemiec zaprosili naszą młodzież do udziału w obozie szkoleniowym w Paaren – Glien w pobliżu Friesack w okresie od 4 – 10 lipca. Już po raz szesnasty w czasie wakacji 18–osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami będzie miała okazję wziąć udział w obozie szkoleniowym, w którym wraz z niemiecką młodzieżą będą uczestniczyć w zajęciach. Cornelia Klitzke zapewniła, że oprócz typowego szkolenia strażackiego młodzież będzie miała czas na relaks i zwiedzanie.

 

Warto podkreślić, że OSP w Gminie Parchowo jest jedyną gminą w Polsce, która od tylu lat corocznie organizuje międzynarodową wymianę młodzieży zainteresowanej tematyką związaną z pożarnictwem. Pieniądze na ten cel pozyskuje z PNWM.

W 2018 roku mija 20-lecie współpracy Gminy Parchowo z niemiecką Gminą Fiesack.