Spotkanie online z mieszkańcami gminy w sprawie programu „Czyste powietrze”

Powiększ obraz

Wójt Gminy Parchowo zaprasza mieszkańców Gminy Parchowo na spotkanie konsultacyjne w ramach programu „Czyste powietrze”. Spotkanie przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – „online” w dniu 15.12.2021 r. o godz. 16:00.

Link do spotkania : https://zoom.us/j/4522051908?pwd=VWx0TUtaMlRZN0hRbjh2NWhMa1UrUT09

Identyfikator spotkania: 452 205 1908

Kod dostępu: 986GcD

Dodatkowo informuję, iż zapytania dotyczące programu „Czyste powietrze” można kierować także pod numer kontaktowy: 798-363-626, lub adres mailowy: czystepowietrze@foton-oze.pl

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony zakres i charakterystyka programu, grupy odbiorców programu, wysokość dofinansowania, informacje na temat składania wniosków o przyznanie dofinansowania jak  i wniosków o płatność. Ponadto w trakcie spotkania przewidziano także możliwość zadawania pytań dotyczących programu „Czyste powietrze”.