Spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawie programu „Czyste powietrze”

Informujemy, że spotkanie w sprawie programu zostało przełożone z dnia 09.03.2023 r. na 16.03.2023 r.