Sprzedaż nieruchomości w Grabowie Parchowskim!

Wójt Gminy Parchowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Grabowie Parchowskim!

Link do ogłoszenia http://bip.parchowo.pl/index.php?id=290&p1=szczegoly&p2=9332

NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ POD USŁUGI TURYSTYCZNE NAD JEZIOREM MAUSZ W GRABOWIE PARCHOWSKIM!

Wójt Gminy Parchowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości

1. Nr i powierzchnia działek: 25/4 o pow. 1.785 m2, 60/1 o pow. 461 m2;

2. Położenie: Grabowo Parchowskie, obręb: Grabowo;

3. Nr KW: SL1B/00017723/9;

4. Przeznaczenie nieruchomości: Tereny zabudowy usługowej typu: usługi z zakresu ruchu turystycznego, gastronomia, handel detaliczny (ze względu na przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działki nr 25/4 i 60/1 będą podlegały zbyciu na rzecz jednego nabywcy – będą sprzedawane łącznie);

5. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Działki położone w odległości ok. 50 m od brzegu jeziora Mausz. Teren działki wymaga prac porządkowych i pielęgnacyjnych drzewostanu; 

6. Cena wywoławcza nieruchomości (w zł netto): 455 300,00 zł;

7. Wadium w zł: 30 000,00 zł;

8. Postąpienie w zł: 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;

9. Forma zbycia: Na własność;

10. Obciążenia/ zobowiązania dot. nieruchomości: Brak

Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 2022r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece przy ul. Kartuskiej 5, 77–124 Parchowo.

Wadium w należy wpłacać do dnia 06 maja 2022r. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (0-59) 821 48 33 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Parchowie, ul. Krótka 2 – pok. nr 26. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej www.parchowo.pl, www.bip.parchowo.pl, i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie.

Uprzejmie informujemy, że pod poniższym linkiem można zapoznać się z filmem promującym nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży. Zapraszamy do oglądania: