Susza na terenie Gminy Parchowo

Dnia 05.08.2019 r. przez Instytut w Puławach opublikowany został raport, który stwierdza wystąpienie suszy na terenie Gminy Parchowo.

Według powyższego raportu, klęską suszy objęto następujące uprawy:
– kukurydza na ziarno,
– kukurydza na kiszonkę,

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do Wojewody Pomorskiego o powołanie komisji do szacowania szkód. Ponadto informujemy, że w Urzędzie Gminy pokój nr 26 można składać wnioski o szacowanie szkód w w/w uprawach.
Należy zaznaczyć, iż uprawy dotknięte klęską suszy nie mogą być skoszone do momentu oszacowania przez komisję szkód. Wnioski należy składać do dnia 26.08.2019 r.
Osoba do kontaktu w sprawie: Katarzyna Stenke tel. 59-821-48-32.

Do pobrania: