Szanowni mieszkańcy Gminy Parchowo

W związku z planami dotyczącymi dystrybucji węgla przez samorząd, chcielibyśmy uzyskać od Państwa informację dotyczącą zapotrzebowania mieszkańców Gminy Parchowo na węgiel kamienny oferowany po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł za tonę węgla.

Węgiel będzie przysługiwał każdemu gospodarstwu domowemu, które otrzymało dodatek węglowy  maksymalnie do 1,5 tony na gospodarstwo domowe.

Ankieta dotycząca zapotrzebowania na węgiel będzie dostępna w Urzędzie Gminy Parchowo oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Parchowo do  dnia 15.11.2022 r. Wypełnioną  ankietę należy przesłać elektronicznie lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Parchowo.

Link do ankiety elektronicznej: https://parchowo.satysfakcjaklienta.pl/ankieta/0183f9e7-454b-4584-a533-04ff62380f88