Terminy polowań

Zarząd KŁ „ODYNIEC” Sopot informuje o zorganizowaniu, z uwagi na zalecenia Ministra Środowiska, Głównego Lekarza Weterynarii oraz GDLP, dwóch dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu nr 103, znajdującego się na terenie gminy Parchowo.

Polowania odbędą się w dniach 19 i 26 stycznia 2019 r.

Rozpoczęcie polowań około godz. 8, zakończenie około godz. 17.

 

Zarząd Koła Łowieckiego Jenot w Gdyni w związku ze spotkaniem które się odbyło w dniu 28.12.2018r., zgodnie z zaleceniami Ministra Środowiska i Głównego Lekarza Weterynarii oraz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych organizuje dodatkowe polowania zbiorowe w dniu 19.01.2019r. i 26.01.2019r. Polowania mają na celu

ograniczenie zagęszczenia populacji dzika, a tym samym ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania ASF.