Terminy zebrań wiejskich

Terminy zebrań wiejskich poświęconych realizacji i planowaniu zadań finansowanych z Funduszu sołeckiego na 2021 rok

L.p. Sołectwo Termin i miejsce zebrania
1 Chośnica 19.08.2020 godz. 20.00 (środa)
świetlica wiejska
2 Nowa
Wieś
19.08.2020 godz. 18.30 (środa)
mieszkanie prywatne P. sołtysa
3 Gołczewo 20.08.2020 godz. 20.00 (czwartek)
świetlica wiejska
4 Grabowo
Parchowskie
24.08.2020 godz. 18.00 (poniedziałek)
mieszkanie prywatne P. sołtys
5 Jamno 17.08.2020 godz. 20.30 (poniedziałek)
świetlica wiejska
6 Jeleńcz 20.08.2020 godz. 18.30 (czwartek)
świetlica wiejska
7 Nakla 18.08.2020 godz. 19.00 (wtorek) WDK w Nakli
8 Parchowo 21.08.2020 godz. 18.00 (piątek)
GCKiB w Parchowie
9 Soszyca 25.08.2020 godz. 19.00 (wtorek) świetlica wiejska
10 Sylczno 24.08.2020 godz. 19.30 (poniedziałek)
świetlica wiejska
11 Żukówko 17.08.2020 godz. 19.00 (poniedziałek)
świetlica wiejska