Trudności z obsadą dyżurów lekarskich

Szanowni Pacjenci, W związku z trudnościami jakie napotkaliśmy z obsadą dyżurów lekarskich przy udzielaniu świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dniach: 09.11.2019 od godziny 08.00 do dnia 12.11.2019r. do godziny 08.00 świadczenia te nie będą udzielane w bytowskim szpitalu.

W tych dniach dyżur pełnić będzie personel pielęgniarski.

Szpital w Bytowie, we wskazanym wyżej terminie  przyjmie osoby jedynie w nagłych wypadkach, w sytuacjach ratujących życie.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja),

niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Prosimy udać się do najbliższych punktów POZ NS, które znajdują się w:

  • Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o., przy ul. A. Piechowskiego 36, tel. 58 600 00 35
  • Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o., przy  ul. Generała J. Wybickiego 30, tel. 59 857 09 17
  • Wojewódzkim Szpital Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., przy ul. Hubalczyków 1,  tel. 59 846 01 02
  • Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach, przy ul. Leśnej 10, tel. 58 395 67 12
  • Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, przy ul. J. Węgrzynowicza 13, tel. 59 863 30 00