USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Parchowo informuje, że Gmina Parchowo zamierza ubiegać się o dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca ich składowania oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym w terminie do dnia 10 marca  2023r. (piątek) osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Parchowo mogą zgłaszać się do udziału w programie. Warunkiem uczestnictwa  w programie jest złożenie wniosku w formie pisemnej w pokoju nr 26 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Parchowie  przy ul. Krótkiej 2. 

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz bezpośrednio w Urzędzie Parchowie Gminy w pokóju nr 26.

Realizacja programu na terenie gminy Parchowo będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania. W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania bezpłatny odbiór w/w odpadów    z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie realizowany będzie w 2023 roku.

tel.59 821 48 32 / 535 270 908.