Według danych GUS Gmina Parchowo ma największy dochód na 1 mieszkańca w powiecie