Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy

Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy organizowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego odbędzie się w dniu 18 września 2022 roku w Debrznie, podczas Pomorskiego Święta Plonów- Dożynek Wojewódzkich.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, kół gospodyń wiejskich, sołectw, gmin, powiatów, kościelnych osób oraz innych organizacji z województwa pomorskiego. Wieńce zgłoszone do udziału w konkursie zostaną ocenione przez komisję konkursowa powołaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Zachęcam do udziału konkursie. Laureaci trzech pierwszych miejsc i trzech wyróżnień otrzymają nagrody finansowe.

Formularz zgłoszenia można osobiście dostarczyć do koordynatora Konkursu Sylwii Ceglarskiej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres s.ceglarska@pomorskie.eu (tel. 58 326-86-35).