Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Dzięki zatwierdzonym przez Premiera RP listom zadań rekomendowanych przez Wojewodę Pomorskiego, Gmina Parchowo otrzymała 1.418.316,00 zł wsparcia, które przeznaczy na modernizację lokalnej infrastruktury drogowej w 2021 r.

Kwota otrzymana przez naszą Gminę zostanie przeznaczona na inwestycję pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Parchowo: ul. Tartaczna, ul. Szkolna i ul. Strażacka”.

Więcej informacji: https://www.gdansk.uw.gov.pl/5250-rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-231-173-103-zl-dla-pomorskich-samorzadow