Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt  Gminy Parchowo
stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r poz.1990 z późn.zm.)

informuje,

że  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono w dniu 23.03.2021r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz do pobrania