Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Parchowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonych w Żukówku przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług nieuciążliwych