Wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

W dniu 06.06.2018 r. Ministerstwo Turystyki i Sportu ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, sprzyjającymi integracji społecznej i skierowanymi do różnych grup wiekowych.

Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy 1416 wniosków, które wpłynęło do MSiT. Dofinansowanie otrzymają 792 wnioski na łączną kwotę ponad 54 mln zł, w tym wniosek Gminy Parchowo na budowę Otwartych Stref Aktywności.

Dofinansowaniem w ramach Programu zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

 

Wariant podstawowy: 

Siłownia plenerowa

Strefa relaksu

 

Wariant rozszerzony:

Siłownia plenerowa

Strefa relaksu

Sprawnościowy plac zabaw

Ogrodzenie terenu

 

W naszej gminie OSA powstanie w miejscowościach:

1. Nakla nad jeziorem Glinowskim – wariant podstawowy

2. Nowa Wieś – wariant podstawowy

 

Dofinansowanie do wariantu podstawowego to 25 000 zł.