Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Gmina Parchowo rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030.

W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej.

Ankieta pozwoli władzom samorządowym na poznanie poglądów i opm11 mieszkańców, w najważniejszych dla rozwoju Gminy Parchowo sprawach. Udział w badaniu jest dobrowolny. Proszę jednak pamiętać, że jej rzetelne wypełnienie pozwoli nam uzyskać w pełni wartościowe dane, spełniające przy tym wymogi poprawnych badań społecznych.

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić TUTAJ:

https://parchowo.satysfakcjaklienta.pl/ankieta/0189ba2e-b9d8-42b7-91e2-6f8d3d6cccbd

Formularz dostępny jest również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Parchowie przy ul. Krótkiej 2 w Parchowie (w biurze podawczym lub w pok. nr 27). Po wypełnieniu wersji papierowej, ankietę należy wrzucić do umieszczonej w biurze podawczym urny.

Badanie ankietowe trwać będzie do 25 sierpnia 2023 roku.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2030 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Parchowo na najbliższe lata.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Jesteśmy przekonani, że wiedza uzyskana z ich analizy pomoże władzom Gminy Parchowo i zespołowi ds. opracowania strategii w sformułowaniu przemyślanych i uzasadnionych propozycji strategicznego rozwoju NASZEJ GMINY.