Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img23-04-2019
imgImieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha

Urząd Gminy w Parchowie

ul. Krótka 2, 77 - 124 Parchowo

Tel.(0-59) 82-148-00

Fax.(0-59) 82-148-01

http://www.parchowo.pl

http://bip.parchowo.pl

 

1) Referat Budżetu i Finansów (BiF)

Skarbnik - Barbara Chylewska (pokój 24, I piętro)

Telefon: 59 8214810

E-mail: b.chylewska@parchowo.pl

 

Aleksandra Rompa (pokój 21, I piętro)

Telefon: 59 8214812

E-mail: a.rompa@parchowo.pl

 

Barbara Krefft (pokój 21, I piętro)

Telefon: 59 8214812

E-mail: b.krefft@parchowo.pl

 

Agata Błaszkowska (pokój 21, I piętro

Telefon: 59 8214807

E-mail: a.blaszkowska@parchowo.pl

 

Sabina Milkowska (pokój 23, I piętro)

Telefon: 59 8214811

E-mail: s.milkowska@parchowo.pl

 

Grażyna Kapiszka - Kasa (pokój 20, I piętro)

Telefon: 59 8214814

E-mail: g.kapiszka@parchowo.pl

 

2) Referat Organizacyjny (OR)

Jadwiga Jakubek - Kierownik (pokój 1, parter)

Telefon: 59 8214803

E-mail: j.jakubek@parchowo.pl

 

Maria Ellwart - Biuro Rady (pokój 30, II piętro)

Telefon: 59 8214802

E-mail: rada@parchowo.pl

 

Mirosława Grzegorowska - Sekretariat Wójta (pokój 28, I piętro)

Telefon: 59 8214808

E-mail: gmina@parchowo.pl

 

Krzysztof Kreft - Informatyk (pokój 4, parter)

Telefon: 59 8214806

E-mail: k.kreft@parchowo.pl

 

3) Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji (GKPiI)

Zbigniew Wałdowski - Kierownik (pokój 25, I piętro)

Telefon: 59 8214821

E-mail: z.waldowski@parchowo.pl

 

Katarzyna Stenke - Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami, Rolnictwo
(pokój 26, I piętro)

Telefon: 59 8214832

E-mail: k.lipinski@parchowo.pl

 

Maria Kamińska-Troka - Zamówienia Publiczne, Gospodarka Mieszkaniowa (pokój 27, I piętro)

Telefon: 59 8214833

E-mail: m.kaminska@parchowo.pl

 

Bernadeta Majkowska - Gospodarka Nieruchomościami (pokój 27, I piętro)

Telefon: 59 8214833

E-mail: b.majkowska@parchowo.pl

 

4)  Urzęd Stanu Cywilnego (USC), stanowisko do spraw ewidencji ludności (EL), do spraw wojskowych (W)

Jadwiga Jakubek (pokój 1, parter)

Telefon: 59 8214803

E-mail: j.jakubek@parchowo.pl

 

5) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (IN)

Treder Elżbieta (pokój 24, I piętro)

Telefon: 59 8214804

E-mail: e.treder@parchowo.pl

 

6) Anna Kubiak - Sekretarz Gminy(pokój 3, parter)

Telefon: 59 8214805

E-mail: a.kubiak@parchowo.pl

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl