Jesteś tutaj:

Dzień: 2020-01-20

Informujemy o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 20120 roku Wójt Gminy Parchowo informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie.

Jednocześnie przypomina się, że w komisji ze strony organizacji pozarządowych nie mogą zasiadać osoby reprezentujące organizacje, biorące udział w konkursie (wykluczenie konfliktu interesów). Zgłoszenia należy składać do 30 stycznia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 pok. nr 8, e-mail: gmina@parchowo.pl lub fax na nr 59 726 08 88.

                                                                                              Andrzej Dołębski

                                                                                          Wójt Gminy Parchowo

Do góry