Jesteś tutaj:

Dzień: 2020-10-01

Komunikat Wójta Gminy Parchowo dotyczący PSR2020

Szanowni Państwo, drodzy Rolnicy

1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Udział w nim jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich gospodarstw rolnych. Obowiązek ten można zrealizować trzema metodami, poprzez:

  1. samospis internetowy
  2. wywiad telefoniczny
  3. wywiad bezpośredni z rachmistrzem
Czytaj więcej „Komunikat Wójta Gminy Parchowo dotyczący PSR2020”

Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2021 rok”, zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/zarządzenia.

Czytaj więcej „Roczny Program Współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi”

Zapraszamy do konsultacji społecznych

Do góry