Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-07-20

Ankieta w sprawie szczepienia

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety w celu pozyskania informacji na temat zainteresowania dotyczącego szczepień jedno dawkowym preparatem w Mobilnym Punkcie Szczepień w dniu – 14 sierpnia 2021 r. w czasie imprezy plenerowej o nazwie Motofolk.

Informacje te będą bardzo pomocne przy określeniu liczby potrzebnych dawek szczepionki.

https://parchowo.satysfakcjaklienta.pl/

Susza 2021

Rolniku, jeżeli w Twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę możesz wnioskować o ich oszacowanie. Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą (z wyłączeniem szkód w środkach trwałych), producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji, Do wniosku o oszacowanie szkód, może zostać dołączona dokumentacja fotograficzna przedstawiająca ich zakres.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję wypełniania wniosku znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych.

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Do góry