Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2021

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Parchowo informuje, że Gmina Parchowo zamierza ubiegać się o dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca ich składowania oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym w terminie do dnia 23 lipca   2021 r. (piątek) osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Parchowo mogą zgłaszać się do udziału w programie. Warunkiem uczestnictwa  w programie jest złożenie wniosku w formie pisemnej w pokoju nr 6 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Parchowie  przy ul. Krótkiej 2. 

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz bezpośrednio w Urzędzie Parchowie Gminy w pokóju nr 6.

Realizacja programu na terenie gminy Parchowo będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania. W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania bezpłatny odbiór w/w odpadów    z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie realizowany będzie w 2021 lub 2022 roku.

tel.59 821 48 22 / 535 270 908.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar:  powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, Słupsk, słupski

Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.07.2021 do godz. 23:00 dnia 09.07.2021

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

1 stopień zagrożenia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Ostrzeżenie meteorologiczne

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny deszcz z burzami/2

Obszar:  województwo pomorskie/ wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 22:00 dnia 08.07.2021 do godz. 09:00 dnia 09.07.2021

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do około 100 km/h. Lokalnie grad.  

2 stopień zagrożenia: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez

Źródło: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

WYSTARTOWAŁ NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

 Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2021/2022 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. 

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 16 sierpnia  , do godz. 16.00. 

Czytaj więcej „WYSTARTOWAŁ NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH”

Do góry