Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 stycznia 2018r. (piątek)
Urząd Gminy Parchowo będzie nieczynny.

Zarządzeniem Nr 116.2017 Wójta Gminy Parchowo z dnia 15 grudnia 2017r. dzień 12 stycznia 2018r. został ustalony jako dzień wolny od pracy w zamian za 06 stycznia 2018r. – na podstawie art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Telefony kontaktowe na wypadek  nagłych zdarzeń:

1)     sporządzenie aktu zgonu,  tel. 664 627 096;

2)     bezdomne zwierzęta, tel. 601 189 572;

3)     zarządzanie kryzysowe, tel. 731 933 155;

4)     drogi gminne, tel. 506 568 317.

 

Wójt Gminy

Andrzej Dołębski