Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych

Powiększ obraz

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” realizuje projekt pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzująca się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” , który jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ranach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji osobom, które mogłyby być zainteresowane udziałem w projekcie. Projekt zwiększa szanse na zdobycie kwalifikacji oraz pracy dla osób bezrobotnych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które są mieszkańcami powiatu bytowskiego z gmin: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka , Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie w wieku powyżej 18 r.ż. W szczególności zapraszamy do zgłaszania się osoby : niepełnosprawne , bezrobotne, bierne zawodowo oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej .

W ramach projektu oferujemy  kursy zawodowe oraz staże oraz pracę. Uczestnik podczas odbywania stażu będzie otrzymywał stypendium stażowe. Uczestnik szkolenia /kursu otrzyma stypendium szkoleniowe. Każda osoba biorąca udział w  projekcie zostanie objęta ubezpieczeniem. Ponadto uczestnikom projektu zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu oraz catering.

Rekrutacja do projektu trwa. Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje są dostępne w Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol.

 

Warunkiem przystąpienia do projektu  będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych w biurze: 

Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol

  1. Podzamcze 34, 77-100 Bytów.

Informacje udzielane są  także telefonicznie

Tel. 59 721 24 77 lub e-mail : biuro@fundacjaparasol.org

 

Do kontaktu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane oraz pracodawców , którzy poszukują osób na staż przyuczający do zawodu.