Ogłoszenie

Wójt Gminy   Parchowo stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz.121 z późn.zm.), informuje,

  że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 4.04.2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.